Jesteś tutaj: Strona główna  › Firma  › FAQ

FAQ

Czy moje pliki są bezpieczne?
Materiały przekazywane naszej agencji przez klientów są całkowicie bezpieczne podczas wszystkich licznych procesów, które składają się na realizację tłumaczenia. Używamy najnowszych rozwiązań w dziedzinie zabezpieczania i archiwizowania poufnych danych, dzięki czemu są one chronione wieloma skomplikowanymi kodami i zabezpieczeniami. Aby zadbać o bezpieczeństwo ważnych dokumentów używamy niezawodnego centrum archiwizacji danych - DATA CENTER BEYOND. Taki system wprowadza cały szereg różnych zabezpieczeń chroniących wszystkie poufne informacje, które zostały nam powierzone przez klientów.
 
Czym jest pamięć tłumaczeń (TM)?
Pamięć tłumaczeń czyli translation memory jest to baza danych należąca do każdego klienta, w której znajdują się bezbłędnie przetłumaczone teksty, które w przeszłości zostały zlecone do przetłumaczenia. Wykorzystanie dedykowanej pamięci tłumaczeń pozwala na atrakcyjną redukcje kosztów związanych z realizacją kolejnych projektów. Dzięki dedykowanej pamięci tłumaczeń, możemy wykorzystywać wcześniejsze teksty, w których pojawiły się te same sformułowania co pozwala zaoszczędzić czas naszych pracowników, a zatem również i pieniądze klientów.
 
Dysponuję tekstem, który jest podobny do tekstu przetłumaczonego w przeszłości. Czy można to wykorzystać w jakiś sposób?
Nasze biuro tłumaczeń skutecznie wdrożyło do swoich działałań nowatorskie systemy, pomagające skrócić czas oczekiwania na wykonanie profesjonalnego tłumaczenia. Pamięć tłumaczeń jest jednym z takich systemów. Archiwizacja i stałe wykorzystywanie poprzednich tłumaczeń nie ma wpływa na poziom tekstu końcowego, dzięki czemy możemy skutecznie zmniejszać zarówno czas, jak i ceny wykonanje przez nas usługi. Pamięć tłymaczeń można zbudować również na dostarczonych przez klienta materiałach, które były w przeszłości tłumaczone w innej agencji. Na podstawie danych dostarczonych przez klienta jesteśmy w stanie zbudować bazę stanowiącą pamięć dedykowaną, wykorzystywaną przy kolejnych projektach danego klienta. Fakt, iż poprzednie zlecenia były realizowane przez inną firmę niema najmniejszego wpływu na system redukcji kosztów.
 
Czym jest glosariusz lub baza terminologiczna?
Glosariusz, czyli baza terminologiczna polega na zgromadzenie wszystkich niezbędnycg terminów, którymi posługuje się dana firma, aby wszystkie wykonane przez nas tłumaczenia mogły byc zgodne z konkretną nomenklaturą. Dotyczy t wszystkich pojedynczych i złożonych wyrażeń, nazw itp. Jakimi posługuje się firma zlecająca tłumaczenie tekstu. Za pomocą glosariuszy możemy stworzyć doskonałej jakości tłumaczenia pozbawione najmniejszych błędów.
 
Jaką gwarancję jakości zapewniacie?
Uważamy się za profesjonalną agencję, dlatego pracujemy według norm jakości uznanych na całym świecie takich jak ISO 9001:2008 oraz PN-EN 15038. Trzymanie się takich norm obowiązuje nasz cały zespół do trzymania się ściśle określonych procedur. Dotyczy to każdej najmniejszej czynności związanej z realizacja tłumaczenia w agencji ILS. Wyżej wymienione normy są przestrzegane już od pierwszej rozmowy z klientem, aż po całą realizację projektu. Dzięki tak surowym normom możemy utrzymać wysoką jakość naszych usług, Każdy klienta zlecając nam nawet najłatwiejsze tłumaczenia może być pewny tego, że otrzyma tekst zrealizowany zgodnie ze wszytskimi normami.
 
Czym jest weryfikacja i korekta?
Weryfikacja oraz korekta jest kolejnym etapem, realizowanym zaraz po wykonaniu profesjonalnego tłumaczeni (tzw. Proofreading). Postanowienia normy PN-EN 15038, które mówią o tym, że weryfikacja i korekta musi być zrealizowana przy współpracy z niezależnym tłumaczem, pozwala nam osiuągnąć znakomity wynik końcowy. Taki tłumacz powienien dysponować spora wiedzą specjalistyczną pozwalającą na wychwycenie najmniejszych błędów w przetłumaczonym tekście. Osoba odpwoedzialna za weryfikację oraz korektę jest nazywana native speakerem języka docelowego. Korekta ma na celu zachowanie wszelkich norm oraz poprawę ewentualnych błędów merytorycznych i lingwistycznych, tak aby przetłumaczony przez naszą agencję tekst mógł być całkowicie bezbłędny. Weryfikacja i korekta odbywa się najczęściej przy tłumaczeniu materiałów marketingowych i publikacji.
 
Kim są wasi tłumacze?
Aby zachować wysoki poziom usług postanowiliśmy współpracować wyłącznie z doświadczonymi tłumaczami. Jest to jedyne wyjście pozwalające na świadczenie usług na wyjątkowo wysokim poziomie. Rekrutacja w biurze tłumaczeń ILS odbywa się w sposób precyzyjny, ponieważ zawsze wymagamy próbnych prac oraz potwierdzenia kwalifikacji zawodowych. Zatruydniamy tylko doświadczonych tłumaczy, którzy obejmowali w przeszłości podobne stanowiska. Wszystkie informacje na temat stażu pracy musza być potwierdzone i zweryfikowane przez Agencję ILS. Każdy zatrudnuiony przez nas pracownik musi zachowac poufność w stosunku do powierzanych mu dokumentów.
 
W jaki sposób obliczany jest koszt tłumaczenia?
Na ostateczną wycenę poszczególnej usługi ma wpływ cały szereg pojedynczych aspektów. Pod uwagę należy wziąść całkowitą ilość wykorzystanych znaków i wierszy. Oprócz tego na wycenę wpływa rodzaj wybranej przez klienta usługi. Istotna kwestią przy wycenie jest również poziom użycia pamięci dedykowanej. Analiza tekstu końcowego pozwala nam na ocenę stopnia wykorzystania pamięci tłumaczeń za czym idzie określone obniżenie ceny wykonanej przez nas usługi. Dzięki wszystkim wyżej wymienionym czynnościom wszyscy klienci Agencji Tłumaczeń ILS są świadomi tego ile kosztuje konkretne zlecenie.
 
Jak długo trwa tłumaczenie dokumentu?
Na czas poświęcony tłumaczeniu danego tekstu wpływa wiele czynników. Jednym z nich jest przede wszystkim określenie poziomu trudności zlecenie i przydzielenie go konkretnej grupie pracowników. Dodatkowym elementem, od którego zależy czas przeznaczony na wykonanie zlecenia jest ewentualna weryfikacja i korekta oraz użycie pamięci tłumaczeń, której zadaniem jest możliwie jak największe skrócenie czasu oczekiwania na wykonanie tłumaczenia.