INŻYNIERIA I ŚRODOWISKO

Podczas naszej długoletniej działalności spotykaliśmy się z różnego rodzaju tekstami, których tłumaczenie było prawdziwym wyzwaniem dla naszych zespołów tłumaczy. Często są to teksty dotyczące poszczególnych dziedzin naukowych czy też branży takich jak chociażby budownictwo i inżynieria. Aby sprostać takim wyzwaniom nasi pracownice regularnie uzupełniają wiedzę specjalistyczną. Do tego procesu niezbędna jest umiejętność szybkiego i sprawnego pozyskiwania wiedzy specjalistycznej. Sprawne poruszanie się po większości popularnych źródłach informacji pozwala na zrealizowanie takich tłumaczeń. Nasi pracownicy regularnie uzupełniają swoją wiedzę korzystając z internetu oraz licznych czasopism, które są ściśle związane z daną branżą.
 
Od 2004 roku udało nam się zrealizować cały szereg skomplikowanych tłumaczeń związanych z dziadziną jaką jest inżynieria i budownictwo. Poniżej znajduje się lista najważniejszych projektów z tego zakresu:
 • Dokumentacja projektowa dotycząca budowy metra w Warszawie, wliczając projekty wykonawcze, ekspertyzy, a także raporty geotechniczne i geologiczne
 • Dokumentacja przetargowa ze specyfikacjami związana z budową metra w Warszawie, wliczając opis wymagań geologicznych i geotechnicznych
 • Wskazówki z zakresu bezpieczeństwa i higieny i pracy
 • Deklaracje zgodności
 • Podręczniki i instrukcje obsługi oraz konserwacji maszyn budowlanych, jak na przykład wózków widłowych, stabilizatorów itd.
 • Notatki i protokoły dotyczące projektowania i realizacji budynków mieszkalnych
 • Rezultaty i analizy badań dotyczących obszarów inwestycyjnych
 • Protokoły zdawczo-odbiorcze po zrealizowaniu budynków i obszarów produkcyjnych
 • Instrukcje obsługi oraz interfejsy oprogramowania komputerowego przeznaczonego do projektowania budynków i wnętrz
 • Oferty, projekty oraz kosztorysy dla producenta hal stalowych i magazynów
 • Dokumentacja przetargowa na budowę lekkiej kolei
 • Opisy nieruchomości
 • Opinie ekspertów dotyczące zastosowania technologii próżniowych
 • Wyniki eksperymentów nad wykorzystaniem hybrydowych warstw powierzchni w regeneracji części maszyn